หลักสูตรจีนสำหรับองค์กร

ปัจจุบันมีองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมายที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีนจำนวนมาก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สปา โรงพยาบาล ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การที่พนักงานขององค์สามารถสื่อสารภาษาจีนในขั้นพื้นฐานได้นั้น นอกจากจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย Chinese Pop-up จะออกแบบเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรของท่านโดยคำนึงถึงประเภทธุรกิจเป็นหลักซึ่งบทสนทนาในแต่ละการทำงานนั้นมีความแตกต่างกันไปทั้งคำศัพท์และรูปประโยค หลักสูตรนี้เราจะเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ภาษาจีนไปพัฒนาใช้ในการสื่อสารได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการสนทนาในสายงานต่างๆได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

หลักสูตรจีนสำหรับองค์กร

  • ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม
  • ภาษาจีนสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
  • ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการค้าขาย
  • ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการศึกษา