หลักสูตรเรียนภาษาไทย

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยยึดเอาความจำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เรามุ่งเน้นไปที่วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด คุณจะสนุกสนานไปกับบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ห้อมล้อมไปด้วยทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องต่างๆจากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย รับรองว่าหลักสูตรของเราจะทำให้คุณใช้เวลาในห้องเรียนอย่างคุ้มค่าแน่นนอน ที่สำคัญ อาจารย์ของเรามีทั้งชาวจีนที่อยู่เมืองไทยมานานและชาวไทยที่พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ทีมงานอาจารย์ของเราสามารถอธิบายทุกเรื่องของเมืองไทยให้คุณเข้าใจได้อย่างแน่นอน

สนทนาภาษาไทย1 (60hours)

เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารในชีวิตประจำวันในเมืองไทย ภายในหลักสูตรจะฝึกให้คุณพูดและฟังภาษาไทยได้รู้เรื่อง เนื้อหาเป็นสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน และแกรมม่า คุณจะสามารถแต่งประโยคที่มีความหมายถูกต้องได้เช่นเดียวกับคนไทย เรียนรู้ได้รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องท่องจำอักษรพยัญชนะ ให้วุ่นวาย

สนทนาภาษาไทย2 (40hours)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร สนทนา1มาแล้ว หรือ มีพื้นฐานภาษาไทยอยู่ก่อนและต้องการที่จะพัฒนาระดับภาษาให้สูงขึ้น เรียนรู้แกรมม่ามาขึ้นเพื่อให้พูดภาษาไทยเหมือนคนไทย หลักสูตรจะอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อฝึกทักษะการพูด การฟังรวมถึงสำนวนสุภาษิตในขั้นที่สูงขึ้น

ฟัง พูด อ่าน เขียน (90hours)

เป็นหลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องนำภาษาไทยไปใช้งานอย่างจริงจัง มีการเรียนควบคู่ไปทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หลักการใช้ภาษา โครงสร้างประโยค พยัญชนะ สระ อย่างละเอียด คุณจะสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้หลังจากจบหลักสูตรนี้